ฮาร์โมนี สครับ 120 นาที 2,300 บาท

ฮาร์โมนี สครับ

 

ประสบการณ์ความสุขที่แปลกใหม่ในการทำความสะอาดผิวและผ่อนคลายร่างกาย

ด้วยการแช่เท้าด้วยเกลือทะเลทางเลือกของการขัดผิวทางเลือกของบาหลีหรือนวดอโรมา