นวดน้ำมันแบบราชสำนัก 90นาที 1,500 บาท

นวดน้ำมันแบบราชสำนัก

การนวดไทยแบบราชสำนัก เพื่อการผ่อนคลายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด น้ำเหลือง และระบบประสาท

ให้ทำงานดีขึ้น ช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ผู้รับการบำบัดจะรู้สึกผ่อนคลายมีจิตใจแจ่มใสเบิกบาน