นวดน้ำมันสวีดิช 60/90นาที 1,300/1,700 บาท

นวดน้ำมันสวีดิช

 

การนวดน้ำมันแบบสวีดิช จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีจาการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต

และระบบไหลเวียนน้ำเหลือง เพิ่มพลังของกล้ามเนื้อ ความเรียบเนียนของผิวดีขึ้น

เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ