นวดอโรมา 60/90นาที 1,300/1,700 บาท

นวดอโรมา

 

การนวดนี้เริ่มต้นด้วยการเลือกน้ำมันนวดของคุณเพื่อให้เหมาะกับผิวและอารมณ์ เป็นจังหวะ

ที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนคลาย การเคลื่อนไหวของมือเพื่อกระตุ้นการทำงานในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้ออย่างอ่อนนุ่ม

เพื่อให้เกิดการบรรเทาความเครียดที่ครอบคลุมมากที่สุดของร่างกายและเน้นไปที่หลัง ซึ่งเป็นการสร้าง

C:\Users\SALES\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Aromatherapy.jpgการผ่อนคลายอย่างสูงสุด